Faiz Lobisi Nedir?

Faiz-Lobisi-Nedir
Faiz-Lobisi-Nedir

Ülkemizde çok sık adı gündeme gelen ve ülkede yaşanan ekonomik ve siyasi belirsizliklerde etkisi olduğu düşünülen faiz lobisi nedir ve kimlerden oluşur? Ülke içerisi istikrarsızlıklara nasıl etki ederler ve sadece ülkemizde mi faaliyetlerin rastlanır? Konularına açıklık getireceğiz.

 

Faiz Lobisi Nedir?

En basit tanımı ile faiz lobisi, faizlerin yükselmesini isteyen ve bu faizler üzerinden yüksek gelirler elde etmeyi hedefleyen kurum veya kişiler olarak tanımlanabilir. Faiz Lobilerinin temel amacı yüksek faiz ortamı oluşturarak yüksek kazanç sağlamaktır. Bu oluşum birçok ülkede farklı şekillerde ortaya çıkmakta ve faaliyet göstermektedir. Burada komu ödeme dengesinin bozulması faizi artıracak ve faiz lobilerine yapılacak ödemelerin artmasına neden olacaktır.

Faiz lobisi kimlerden oluşur; ülke içerisinde faaliyet gösteren yabancı banka veya finans kuruluşları yada yabancı finans şirketlerinin Türkiye yapılanmaları dır.

Faiz lobilerinin en belirgin oluşum şekli, ülkenin borçlanma gereksinimin olduğu dönemlerde üretim yapmadan piyasayı fonlayarak bütçe ve cari açığın yükselmesine ve buna bağlı olarak faiz oranlarının artmasını sağlayarak yüksek kazanç elde edeceklerdir. 1994 yılındaki ekonomik benzer bir durum yaşanmış ve bono faizi yılık ortalaması %152,5’e yükselmiştir. Yaşanan ekonomik iyileşmeler ile bu faiz oranları gerilemiş ve %5 altına inmesi sağlanmıştır.

Faiz lobisinin diğer oluşum şekli, ülkeye yatırım amaçlı gelen banka veya fon şirketlerinin yatırım yapabilmek için öncelikle getirdikleri döviz ile Türk Lirası almaları gerekmekte ve aldıkları para ile yatırım aracı alımı yapmaktadırlar. Ülkeden çıkarken de Türk Lirasını dövize çevirmeleri gerekmektedir. Bu durumda, yabancı yatırıcılar faizin artarak Türk Lirasının döviz karşısında değerlenmesini istemektedirler. Böylelikle daha yükse kazanç sağlamış olacaklar.

Faiz lobisinin son oluşum şekli, büyük projeler için gerekli olan finansman ihtiyacında iyi ortam koşullarını ortadan kaldırarak sermaye ihtiyacının dışarıdan karşılanmasını sağlamak ve buna bağı olarak faiz oranlarının artmasına neden olacak ve lobiler daha yüksek faizden kazanç elde edeceklerdir.

Bazen bankaların birlikte, rekabet kurallarına aykırı olarak hareket etmeleri sonucu halkı büyük zararlara uğrattığı gözlenmektedir. Bu kapsamda ülkemizde faaliyet gösteren birçok bankaya mevduat, kredi, kredi kartı hizmetlerinde ortak anlaşma ve uyum içerisinde hareket ettikleri saptandığından cezai işlem uygulanmıştır. Buda faiz lobisinin ne kadar güçlü bir yapılanma olduğunu göstermektedir.