IBAN Kaç Hane?

IBAN Kaç Hane
IBAN Kaç Hane

Para transferlerinin daha hızlı hatasız yapılmasına sağlamak amacıyla kullanılan iban numarası her bankanın her müşteri hesabı için ayrı ayrı tanımladığı uluslararası standartlarda bir numaradır. Standart algoritması ile birçok bilgiyi barındıran İban numarası para transferlerinde hata yapılmasının önüne geçmektedir. Bankada bulunan her hesap için ayrı iban numarası verilir. Örneğin müşterinin bankada 2 farkı hesabı olduğunu düşünürsek bu iki hesabı için farlı iban numarası vardır.

Uluslararası standartlarda oluşturulan iban numaralarını belli kıstasları var. Bu kıstaslar sisteme dahil olan her ülkede ki bankalar için geçerlidir. Bu standarda göre İban numaraları hem harf hem rakamdan yapısındadır. Buna göre iban kaç hane olarak kullanılır? Maksimum 34 basamaktan oluşan iban numarasının ülkemizdeki uzunluğu 26 karakterdir.

Bu yapıya göre iban numarasının ilk iki harfi Türkiye’yi sembol eden TR harfleridir ve ülkemizdeki tüm iban numaralarının ilk iki basamağı TR ile başlar.

TR kodundan sonra gelen iki harf iban’ın doğruluğunu gösteren kontrol basamaklarıdır. Bu numara iban’ın gerçek ve yasal bir iban olduğunu ortaya koymaktadır.

Kontrol basamağından sonra banka kodu haneleri yer almaktadır. 5 haneden oluşan bu alanda eğer banka kodu 5 haneden kısa ise başına sıfır olarak yazılır. Örneklendirmemiz gerekirse banka kodunuz 150 ise, iban numarasında bu numara 00150 olarak yer alır.

Banka kodu alanından sonra bir adet sıfır eklenir bu alan rezerve alandır. Bu alan Türkiye iban standardın da bir değişim olana kadar 0 olarak kalacak bir alandır.

Rezerve alanından sonra gelen 16 basamaktan oluşan yekpare alan ise bankada bulunan hesabı işaret eden sayı dizilimidir. Genelde bu 16 basamağın son 8 hanesi hesap numarasının yer aldığı bölümdür. Bu alandan önceki 8 hanede ise şube kodu yer alır. Eğer banka şube kodu ve banka hesap numarasının yazılımı 16 haneden kısa ise başına “0” olarak yazılan bu alan doğru banka hesabına transfer yapılabilmesi için gerekli olan alandır. İlgili bölgenin yazılışına örnek vermemiz gerekirse hesap numarasının 34567891 olduğunu şube kodunun ise 123 olduğunu düşünürsek iban numarasının son 16 hanesinin yazılımı “0000012334567891” şeklinde olacaktır.

Yukarda verdiğimiz örneklere göre bir iban numarası TR 76 00150 0 0000 0123 3456 7891 şeklinde yazılmakta ve para transferleri sırasında da bu formatta kullanılmaktadır.

Bir önceki makalemiz olan Hesap Numarası Kaç Haneli Olur yazımızda hesap numarası karakter sayısı hakkında bilgi verilmiştir.