İş Bankası Swift Kodu

İş-Bankası-Swift-Kodu
İş-Bankası-Swift-Kodu

Ülkemizin ilk bankalarından olan İş Bankası geniş şube ağı ile uluslararası düzeyde bankacılık hizmeti sunan önemli özel bankalarındandır. Bu hizmet anlayışı ile uluslararası bankacılık sistemlerini kabul etmiş ve bu sistemlere entegrasyonunu sağlamıştır. Bu noktada uluslararası para transfer işlemlerinin daha hızlı ve güvenli yapılabilmesi için uluslararası bankaların ortak çalışması ile devreye alınan swift kodu uygulamasına dahil olmuştur. Böylelikle yurt dışından yapılacak olan para gönderileri İş Bankası swift kodu kullanılarak daha kolay ve hızlı gerçekleştirilmektedir. İş Bankası swift kodu diğer bir tanımla İş Bankası BIC kodu olarak da tanımlanır.

Devreye alınan swift kodu uygulaması ile uluslararası bankacılık sisteme dahil olan bankalara faaliyet gösterdikleri ülke ve bölgelerine göre değişiklik gösteren kodlar verilir.  Uluslararası standartlara göre swift kodu 11 karakter olarak kullanılır. Ancak, ülkelere göre bu 8 ile 11 karakter arasında değişiklik gösterebilir. bunun için işlem sırasında kod 11 karaktere tamamlanır. Bu sistem sayesinde döviz transferi sırasında girilmesi gereken ve iletişim farklılıkları sebebiyle karışıklığa neden olan banka adı, ülke ve bölge bilgileri standart kod haline getirilmiş olup işlemlerin daha hızlı ve doğru yapılması sağlanmıştır. Ülkemizde bu sisteme dahil olmuş ve entegrasyonunu yapmış olan bankaların swift kodu 8 karakterden oluşur. Bu kodda ilk dört karakter bankayı tanımlayan kısaltmalarıdır, sonraki iki karakter ülkemizin uluslararası kısaltması ve son iki karakter ise banka bölge bilgisini gösterir.

Bu noktada sisteme dahil olan İş Bankası müşterilerinin uluslararası para transferlerinde kullanacakları İş Bankası swift kodu ülkemizin standartlarına uygun şekilde 8 karakterden oluşur. Ülkemiz standartları temel alınarak oluşturulmuş olan İş Bankası swift kodu ISBKTRIS şeklindedir. Kodda verilen ilk dört karakter olan ISBK “İş Bankası” tanımlayan kısaltmalardır, sonraki gelen iki karakter ülkemizin uluslararası kısaltması olan TR’ yi ifade ederken, son iki karakter ise yerel bölge olarak İstanbul bölgesini ifade eden IS kısaltmasından oluşur. İş Bankası swift kodu şubelere göre değişiklik göstermez, merkeze ait tek kod ile işlemler yapılır. Uluslararası swift kodu standardının 11 karakter olduğunu belirtmiştik. Bu nedenle döviz gönderme sırasında İş Bankası swift kodu 11 karaktere tamamlanması gerekir. Bunun için, 8 karakterden oluşan İş Bankası swift kodundan sonra 3 X eklenerek ISBKTRIS kodunun ISBKTRISXXX olarak girilmesi gerekir. Aslında bu ülkemizdeki diğer banka swşft kodları içinde geçerli olan bir şarttır.

Swift kodu kullanımıyla ilgili son olarak belirtmek gerekirse, İş Bankası kullanılarak yapılacak olan döviz gönderimi için sadece İş Bankası swift kodunun biliniyor olması tek başına yeterli olmayacaktır. Swift kodu banka adı, ülkesi ve bölgesini gösteren bir kod olduğu unutulmamalıdır. Transfer işlemi için İş Bankası swift kodunun yanı sıra hesap sahibinin isim bilgisi ve hesaba ait IBAN numarası veya banka hesap numarasının da biliniyor olması gerekir. Bu nedenle bu bilgilerde bildirilmelidir.

Ülkemizdeki diğer bankaların swift kodlarına buradan ulaşabilirsiniz.