Kredi Kartı Asgarisi Ödenirse Ne Olur?

Kredi kartı asgarisi ödenirse ne olur?
Kredi kartı asgarisi ödenirse ne olur?

Günümüzde en çok kullanılan borçlanarak ödeme araçlarından olan kredi kartı dikkatli kullanılmadığı takdirde yarardan daha çok tüketiciler için zarar sağlayan bir bankacılık ürünü durumundadır. Kredi kartının amacı, müşteriye tanımlanan limit dahilinde alışverişlerde, fatura ödemeleri veya nakit ihtiyacında kullanılmasıdır. Bunun için kredi kartının 30 günde bir hesap kesim işlemi yapılır ve kullanılan tutarın geri ödemesi yapılması gerekir. Kredi kartı borcu bu otuz günlük süre sonrası kredi kartı ekstresi ile müşteriye bildirilen dönem borcudur. Bazen müşteriler bu dönem borcunu ödeyebilecek mali duruma sahip olmayabilirler. Bu durumda kredi kartının kapatılmaması ve kullanımına devam edilebilmesi için kredi kartı ekstresinde kredi kartı asgarisi ödeme tutarı belirtilir.

Kredi kartı asgarisi, kredi kartının bir sonraki dönemde de kullanımına devam edilebilmesi için gereken asgari ödeme tutarıdır. Bu tutar ödendikten sonra kalan tutar için belirli bir aylık faiz ödenerek kredi kartının sonraki dönemlerde de kullanım imkanı sağlanır. Asgari ödeme tutarı ile ilgili Bankacılık Denetleme Kurulu son yaptığı değişiklikle, asgari ödeme oranını kredi kartı limit tutarlarına göre artırmış ve bazı kural değişiklikleri yapmıştır. Buna göre bir takvim yılında 3 defa asgari ödeme tutarının altında ödeme yapılırsa kredi kartı kullanıma bloke edilecek ve tüm borç ödenene kadar işlem yapılamayacaktır. Asgari ödeme limiti oranları ise, kredi kartı limiti 15.000 TL altı olanlar için kullanılan tutarın %30’ u, kredi kartı limiti 15.000 TL – 20.000 TL arası olanlar için kullanılan tutarın %35’ u, kredi kartı limiti 20.000 TL üzeri olanlar için kullanılan tutarın %40 oranında uygulanmasına karar verilmiştir.

Kredi kartı kullanıcıları bazı aylar beklenmedik durumlar neticesinde kredi kartı borcunun tamamı ödeme durumları olmayabilir. Bu noktada kredi kart asgari ödeme imkanı devreye girer. Böylelikle müşteri kredi kartı asgari ödemesini yaparak cezai duruma düşüp, gecikme faizi ödemekten kurtulur. Ancak, bunun yerine kredi kartı borcunun asgari ödemesi yapıldıktan sonra kalan kısmı için akdi faiz ödemeye devam eder. Basitçe tanımlanacak olursa Akdi faiz, Merkez Bankası tarafında üç ayda bir belirlenir ve piyasada uygulanan en yüksek günlük faizdir. Bu uygulama ile bankalar kredi kartını bir kredi ürünü gibi işletmektedirler.

Kredi kartı asgari ödenmesi yapıldıktan sonra sadece akdi faiz ödemekle her şey bitmemektedir. Akdi faizin yanı sıra hesaplanan faiz oranı üzerinden %15 Kaynak kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ve %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) olmak üzere ek olarak %20 vergi alınmaktadır. Bu noktada 15.000 TL limite kadar kredi kartı için asgari örnek verilecek olursa,

Asgari ödeme tutarı: 1000 TL*%25 = 250 TL.

Kalan dönem borcu: 750 TL.

30 gün ödeme yapılmazsa ödenecek akdi faiz tutarı: 750 TL*%2,02 = 15,15 TL

Faiz oranı üzerinden ödenecek vergi: 15,15 TL*%20 = 3,03 TL

Toplam ek ödeme tutarı: 15,15 TL + 3,03 TL =18,18 TL olarak ay sonu ödeme tutarına eklenecektir.

Kredi kartı asgarisini ödemek cezai yaptırıma düşmemek ve gecikme faizi ödememek gibi gözükse de asgari ödeme yapılarak kalan tutar üzerinden yüksek oranlarda faiz ödenmek zorunda kalınır. Buna konuyla ilgili birçok kayakta kredi kartı asgarisi ödemeyi sürekli hale getiren müşterilerin bankalar için tercih edilen müşteri tipi olduğu belirtilmektedir. Faiz oralarını düşünürsek hiç de haksız değildir.