SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi Nedir?
SWOT Analizi Nedir?

 

Ülkemizde KOSGEB’ in yakın bir zaman önce kredi talebinde bulunan KOBİ’ ler için verdiği demeçten sonra gündeme gelmiş ve her geçen gün daha fazla kullanılmaya başlanan SWOT analizi 1960 yılından Harvard Üniversitesi profesörlerinden olan Guth, Andrews, Christensen ve Learned tarafından bulunmuştur. SWOT analizinin temel prensibi kurumsal yapıdaki kuruluşların belirlenen 4 temel adımda incelenmesi tekniğidir. Bu analiz ile yeni fırsatlar keşfedilir ve tehditlerin kontrol altında tutularak ortadan kaldırılması sağlanır.

SWOT analizi firmaların kurumsal yapılarını, piyasadaki rekabet gücünü, sektöründeki konumu gibi değerlendirmelerinin yapılabildiği en etkili analiz yöntemidir. Bu analizle işletmeye tehdit oluşturabilecek faaliyetlerin ( tüketici tercihlerinin değişmesi gibi ) önceden tespit edilerek tedbir alınması, firmanı güçlü yönlerinin tespit edilerek bunların hangi şartlarda kullanılması gerektiğinin belirlenmesi, zayıf yönlerinin tespit edilerek önlem alınması ve bu zayıf yönlerin işletmeyi düşüreceği zor durumun analiz edilerek piyasada rekabetin sürdürülebilmesini sağlayacaktır.

SWOT kelimesi ingilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve Strengths: işletmenin güçlü ve olumlu yönleri, Weaknesses: işletmenin zayıf yönleri, Opportunities: işletmenin iç ve dış sahip olduğu fırsatlar, Threats: işletmenin etrafındaki risk ve tehditleri gösteren kapsamlı analiz tekniğidir.

İşletmeler için SWOT analizinin faydaları; S ve W harfi ile sembolize edilen analiz ile kurumlar şu anki mevcut durumlarını net bir şekilde görmüş olurlar. Buda firmaya zayıf ve güçlü taraflarını görerek buna bağlı iş akışlarını ve performanslarını belirlemesini sağlar. O ve T harfi ile sembolize edilen analizle kurum piyasa değişimleri gibi dış etkenleri analiz ederek işletmenin gelecekteki olası gelişmelere karşı kendini hazırlamasını sağlayacaktır. Bu anlamda SWOT analizi 4 adımda gerçekleşen 2 ana unsur ( iç ve dış ) analiz tekniğidir.

SWOT analizi firmaları iki ana unsurda değerlendirerek olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyması açısından önemli bir analiz olmaktadır ancak analizde kullanılan iç ve dış unsurların dikkati ve eksiksiz olarak ele alınması gerekmektedir. Aksi durumda, eksik ve yetersiz verilerle gerçek sonuçlara ulaşmak ve başarılı olmak imkansız olabilmektedir.

Sonuç olarak SWOT analizi ile şirketler güçlü ve eksik yönlerini tespit ederek piyasa şartlarında rekabet gücünü artırır.