Varlık Fonu Nedir,Nasıl Yönetilir?

varlik_fonu_nedir
varlik_fonu_nedir

Türkiye’nin dev kamu kuruluşları olan Ziraat Bankası, PTT, BİST, BOTAŞ, Çaykur, THY, Türksat ve Halkbank’ın devredilmesiyle gündeme gelen ve birçok insanın merak ettiği Türkiye Varlık Fonu ne demektir? Varlık Fonuna devredilen kurumlar nelerdir ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu hakkında merak edilen konular hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Varlık Fonu Nedir?

Varlık fonu uygulaması 26 Ağustos 2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Varlık Fonu Kanununda belirtildiği üzere fon, Başbakanlığa bağlı olarak görev yapacak, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda sermaye piyasalarında araç çeşitliliğine ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde Kamuya ait varlıkların ekonomiye kazandırılması ve dış kayak temini, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek kurumun faaliyetleri arasında yer almaktadır.
Varlık Fonu amacı otoyol, köprü, nükleer santral gibi ülke için stratejik ve büyük yatırımlara finansman sağlayarak kamu borcunun artmasının önüne geçmek, fon ve bankacılık sisteminin sermaye piyasalarındaki hakim rolünü azaltması ve son olarak ekonomik dalgalanma dönemlerinde likidite ihtiyacını karşılayarak istikrar sağlayıcı rol oynaması hedeflemektedir.

Varlık Fonunun İşleyişi

Türkiye Varlık Fonu A.Ş. stratejik yatırım planları doğrultusunda likidite, yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak yerli ve yabancı şirketlerin paylarını, yurt içi ve yurt dışında kurulu olan ihracatçılara ait payları ve borçlanma araçlarını, kira sertifikalarını, gayrimenkul sertifikalarını, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçlarının alım ve satımını gerçekleştirecektir.
Türkiye Varlık Fonu A.Ş. her türlü ticari ve finansal faaliyetler yapabilecek, yerli ve yabancı ortaklılar kurabilecektir. Şirket, piyasalarda güven artırıcı adımlar atmak hedefiyle Türkiye veya yurt dışında kurulan şirketlerin paylarını alabilecek veya mevcut paylarını satabilecektir.

Varlık Fonuna Devredilen kurumlar nelerdir?

Ülkemizin büyük sermayeli kamu kuruluşlarının devri ile gündeme gelmiş olan Varlık Fonu, son devredilen kamu kuruluşları ile birlikte bir çok sektörden büyük ölçekli firma Varlık Fonu yönetimine girmiştir. Varlık Fonu yönetimindeki firmalar;

 • Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ.
 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ).
 • Türkiye Petrolleri AO (TPAO).
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT).
 • Borsa İstanbul AŞ (BIST).
 • Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’nin (TÜRKSAT)
 • Türk Telekomünikasyon AŞ’nin yüzde 6,68 hissesi.
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur)
 • THY’nin %49.12′ si.
 • Halkbank’ın %51.11’si.

Varlık Fonunun Sermayesi ve Fonun Kaynağı nedir?

Şirket, özelleştirme idaresi Fonundan karşılanan 50 milyon lira sermaye ile kurulmuş olup, Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme programında bulunan ve fona devrine karar verilen şirketler fonun kaynağını oluşturmaktadır.

finansbilgisi.net

 

Varlık Fonu Yönetim Kurulu?

Türkiye Varlık Fonu, 1 kişi Varlık fonu Başkanı olmak üzere en az 5 kişilik yönetim kadrosundan oluşmakta ve bu yönetim kurulu Başbakan tarafından atanmaktadır. Şu anki Varlık Fonu Yönetim Kurulu şu şekildedir. Özelleştirme İdaresi Başkanı Mehmet Bostan Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Genel Müdürü. Yiğit Bulut, Kerem Alkin, Himmet Karadağ ve Oral Erdoğan yönetim kurulunu oluşturmaktadır.